Gebruiksvoorwaarden


Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Velgenmarkt.net is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.

Door het plaatsen van een advertentie geeft adverteerder Velgenmarkt.net toestemming de informatie, inclusief foto-materiaal over het betreffende product te plaatsen op de website.

Velgenmarkt.net is niet aansprakelijk voor (niet correcte) plaatsingen van de advertenties.

Velgenmarkt.net is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geplaatste advertenties en geef geen garanties op de kwaliteit van de aangeboden producten.

Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. De titel van je advertentie mag niet misleidend zijn.

Velgenmarkt.net behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten, te wijzigen of verwijderen.

Velgenmarkt.net behoudt zich ook het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Velgenmarkt.net. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien adverteerder zich niet aan de regels van Velgenmarkt.net houd.

Deze voorwaarden kunnen zonder persoonlijk of schriftelijk bericht ten alle tijden Velgenmarkt.net worden gewijzigd.